Logo
NIEWIDZIALNE

Oferta


1. Okresowe i dodatkowe badania techniczne pojazdów o dmc do 3,5t, przyczep, motocykli i motorowerów zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.


2. Badania techniczne pojazdów przed zakupem.


3. Badania techniczne celem identyfikacji usterek i zakresu koniecznych napraw.

stacja
NIEWIDZIALNE